fredag 18. mars 2011

FOR JAPAN WITH LOVE

Jeg støtter opp om den internasjonale bloggfrie dagen - idag fredag den 18. mars 2011 !!


En stille stund med lystenning for katastrofeofrene i Japan på en trygg fredagskveld i Norge............

Ingen kommentarer: